MEĐUNARODNI DAN STARIH OBELEŽEN SPORAZUMOM O SARADNJI I ZAJEDNIČKOM DELOVANJU OPŠTINE I LOKALNIH UDRUŽENJA KOJA SE BAVE PITANJIMA STARIH

Prvi oktobar, Međunarodni dan starih, svečano je obeležen danas u opštini Stari grad potpisivanjem Sporazuma o saradnji i zajedničkom delovanju opštine i lokalnih udruženja koja se bave pitanjima starih – Opštinskog udruženja penzionera Starog grada, Crvenog krsta Stari grad, Asocijacije sporta, zdravlja i kulture „Dorćolijada“, Društva za brigu o starim licima i Udruženja penzionera Starog grada.

Na inicijativu predsednika opštine Stari grad Radoslava Marjanovića i pomoćnice predsednika opštine Marie Markov, zadužene za socijalna pitanja, potpisani Sporazum unaprediće pristup u sagledavanju i rešavanju životnih problema starijih građana i njihovih potreba.

„Veće opštine Stari grad usvojilo je odluku o osnivanju programa Senior centar što nam daje temelje da podržimo postojeće programe svakog udruženja, ali i da organizujemo nove programe i usluge u lokalnoj zajednici, a sve u cilju međugeneracijske solidarnosti i saradnje. Verujemo da će se kroz rad Senior centra značajno olakšati život starijih građana, poboljšati njihovi uslovi života, ali i rešavati problemi sa kojima se suočavaju“, rekla je pomoćnica predsednika Maria Markov.

Predsednik Radoslav Marjanović istakao je na sastanku da sporazum na najbolji mogući način definiše odnose udruženja sa lokalnom samoupravom, kao i da predstavlja osnov za saradnju sa gradskim i republičkim institucijama. On je, između ostalog, rekao i da će program Senior centra omogućiti svim penzionerima da se na jednom mestu informišu o svim programima i aktivnostima, ali i o pravima koje mogu ostvariti na nivou grada ili republike.

„U okviru Senior centra radiće i Volonterski centar, koji će biti na usluzi najstarijim građanima tokom čitave godine. Jedan od prvih koraka biće i dostupnost četiri mesne zajednice svim udruženjima za sastanke i različite programe. Suština je da ćemo zajedno kroz Senior centar imati mogućnost da apliciramo za brojne projekte koje podržava Evropska unija, a bićemo uklljučeni i u program Ujedinjenih nacija koji finansira projekte koji se bave aktivnim starenjem“, kazao je predsednik Radoslav Marjanović.

Na sastanku je najavljena i saradnja sa SRPC „Milan Gale Muškatirović“ gde će se u narednom periodu nastaviti besplatni sportski i rekreativni programi za penzionere, kao i saradnja sa službama Doma zdravlja Stari grad, koje se bave očuvanjem zdravlja najstarijih sugrađana.