KONKURSI / ZA NEZAPOSLENE, BESPLATNO MESTO ZA APARAT ZA KOKICE I PONOVNI ZA TEZGE

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad raspisala je 18. juna 2012. godine u Informatoru Gradske opštine Stari grad dva konkursa.

PRVI, ZA NEZAPOSLENA LICA za određivanje korisnika mesta za korišćenje jednog aparata za kokice, na atraktivnoj lokaciji – Trg Republike, kod zgrade broj 3.

DRUGI, PONOVNI KONKURS za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata za nepopunjena mesta na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad, sa rokom postavljanja do 01.03.2013. godine.

Pravo učešća na KONKURSU ZA NEZAPOSLENA LICA, imaju sva poslovno i zdravstveno sposobna fizička lica, koja su nezaposlena duže od jedne godine, da su u Nacionalnoj službi zapošljavanja uredno evidentirani, kao i da imaju prebivalište na Starom gradu duže od jedne godine neprekidno.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, zaključno sa 25. junom 2012. godine.

TEKST KONKURSA – možete preuzeti ovde

OBRAZAC PRIJAVE ZA NEZAPOSLENE možete preuzeti ovde

 

PONOVNI KONKURS ZA TEZGE I DRUGE PRIVREMENE OBJEKTE NA NEPOPUNJENIM MESTIMA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Takođe, Komisija je ponovila konkurs za nepopunjena mesta za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad, sa rokom postavljanja do 01.03.2013. godine.

Konkursom koji će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja koje će se održati 27. juna 2012. godine, obuhvaćeni su aparati za kokice, rotacioni stalci za prodaju štampe, tezge za prodaju umetničkih suvenira, stalci za prodaju balona, kolica za prodaju starih zanata, umetničkih predmeta i umetničkih suvenira, tezge – kolica za prodaju osvežavajućih napitaka, tezge za prodaju knjiga i konzervatori za sladoled.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, zaključno sa 25. junom 2012. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat na određenoj lokaciji posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 27. juna 2012. godine,u 10 časova, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u sali 1 na prvom spratu.

Informacije u vezi OBA KONKURSA mogu se dobiti na telefon: 3227-859, ili lično u prostorijama Uprave gradske opštine, na prvom spratu zgrade u ulici Makedonska broj 42, u kancelariji broj 17, počev od prvog narednog radnog dana, od dana objavljivanja konkursa.

TEKST KONKURSA – možete preuzeti ovde

KONKURSNU DOKUMENTACIJA ZA TEZGE – možete preuzeti ovde

INFORMATOR GO STARI GRAD BROJ 52, MAJ/JUN 2012. – možete preuzeti ovde