KONKURS ZA IZBOR URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG REŠENJA ZA TRI JAVNA GRADSKA PROSTORA NA STAROM GRADU

Gradska opština Stari grad,u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda, na osnovu zaključka Veća opštine, oglašava 08.02.2013. godine Javni poziv za prikupljanje ponuda u postupku – Konkursa za dizajn za izbor urbanističko-arhitektonskog rešenja za tri lokacije – javna gradska prostora – na teritoriji Gradske opštine Stari grad u Beogradu i to: Skver kod kafane „Stara Hercegovina“, Skver Mire Trailović i Skver kod OŠ „Mihailo Petrović Alas“.

PISMO O NAMERAMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Gradska opština Stari grad sa zadovoljstvom raspisuje Konkurs za tri javna gradska prostora na svojoj teritoriji.

Ovim raspisom Konkursa želimo da damo svoj doprinos u pogledu povećanja kvaliteta gradskog života i imidža centralnog gradskog jezgra Beograda.

Mi smo svesni svoje odgovornosti pred građanima Beograda, kao i onima koji to nisu a uvek su dobrodošli, da svi zajedno učinimo Beograd boljim i udobnijim, onako kako su to prethodne generacije želele za nas i onoliko koliko to mi želimo za one koji dolaze posle nas.

Uvereni smo da stanovnici Starog grada očekuju i žele da vide i učestvuju u podizanju kvaliteta javnih gradskih prostora kao najpoželjnijih prostora za ostvarivanje i razvoj javnog života grada.

Mi smo svesni naše ustavne, zakonske, običajne i građanske obaveze za brigu o javnim prostorima i u tom smislu čvrsto izražavamo našu rešenost u nastojanju ostvarivanja naših preuzetih obaveza.

Sledstveno tome, mi Vam se bez oklevanja obraćamo u potrazi za najboljim idejama i rešenjima i istom prilikom Vas ohrabrujemo da uzmete učešće u ovom Konkursu i ispoljite Vašu kreativnost i inovativnost u najvećoj mogućoj meri.

Mi verujemo, znamo tačno, da ćemo svi zajedno uspeti u ovoj misiji na dobrobit svih građana Starog grada i da će u svemu tome uživati ne samo naša generacija, već i mnoge generacije posle nas.

Članovi Veća GO Stari grad
Marko Bastać i Kosta Andrić

Pravo učešća na Konkursu za dizajn za izbor urbanističko-arhitektonskog rešenja za navedene tri lokacije imaju sva lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti ili naručiti i preko sajta Društva arhitekata Beograda www.dab.rs

Rok za postavljanje pitanja je do 04.03.2013. godine. Pitanja slati na adresu raspisivača: Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7, faks broj 011/3239-754 ili sas-dab@EUnet.rs.

Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti postavljena na internet strani Društva arhitekata Beograda u roku od sedam dana i isti će biti dostupni na internet strani.

Rok za predaju radova je 02.04.2013. godine do 15,00 časova u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7/ III.

Više informacija na 011/3230-059 ili 3239-754.

PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU

Celokupan tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.