KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE STARI GRAD (KZM): PROGRAM NEFORMALNOG OBRAZOVANJA MLADIH „TVOJA ŠANSA“

Opštinska Kancelarija za mlade sprovodi program neformalnog obrazovanja „Tvoja šansa”, sa ciljem da se mladima sa Starog grada, koji nemaju radno iskustvo omogući da prođu obuku i steknu poslovne veštine iz različitih oblasti.

Obuka će obuhvatati:

  • Upoznavanje sa zahtevima pozicije i poželjnim veštinama i osobinama;
  • Način funkcionisanja malih, srednjih i velikih preduzeća;
  • Osnove kancelarijskog poslovanja (nabavka i evidencija kancelarijskog materijala, slanje brze pošte, organizacija službenih putovanja…);
  • Poslovna korespodencija (usmena i pismena);
  • Osnove HR-a (ugovori o radu i rešenja o prestanku radnog odnosa, prijava/odjava radnika, odmori i bolovanja…);
  • Praktično tumačenje, popunjavanje i sastavljanje poslovne dokumentacije;
  • Kontrola i arhiviranje poslovne dokumentacije;
  • Osnovni knjigovodstveno-blagajnički poslovi;
  • Ostvarivanje kontakta sa internim i eksternim službama (banke, državne institucije), praćenje i poštovanje procedura;
  • Pravilno organizovanje radnog vremena;
  • Organizacija sastanaka;
  • Upotreba računara i interneta za konkretne pozicije (MS OFFICE PAKET);
  • Napredne komunikacione veštine;
  • Upravljanje vremenom i stresom;
  • Vođenje poslovne dokumentacije (poslovna dokumentacija, sastavljanje poslovnih ponuda, priprema tenderskih dokumentacija);
  • Računovodstvo i bankarske usluge u skladu sa važećim propisima i zakonima;
  • Elektronska uprava (e-administration);
  • Izrada i izdavanje raznih vrsta potvrda, punomoćja, izjava i drugih isprava;
  • Veština brzog kucanja;
  • Internet marketing, oglašavanje, poslovne mreže;
  • Organizacija sastanaka i vođenje zapisnika, priprema promocija i prezentacija;
  • Planiranje i nabavka (fakture, komunikacija sa dobavljačima i prevoznicima);
  • Upotreba interneta (prikupljanje podataka i informacija);
  • Excel u poslovne svrhe;

Celokupan projekat u potpunosti je usklađen sa Lokalnim akcionim planom za mlade i Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije.

Program će trajati 8 nedelja i obuhvatiće 32 školska časa. Planirano je učešće 10 mladih koji će biti izabrani putem javnog konkursa. Svi kandidati koji uspešno prođu obuku dobiće sertifikate.

Svi zainteresovani mladi sa Starog grada mogu se prijaviti za program pozivom na telefonski broj 785 2 999 opštinskog Kontakt centra. Rok je 1. februar.