КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД (КЗМ): ПРОГРАМ НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА МЛАДИХ „ТВОЈА ШАНСА“

Општинска Канцеларија за младе спроводи програм неформалног образовања „Твоја шанса”, са циљем да се младима са Старог града, који немају радно искуство омогући да прођу обуку и стекну пословне вештине из различитих области.

Обукa ће обухватати:

  • Упознавање са захтевима позиције и пожељним вештинама и особинама;
  • Начин функционисања малих, средњих и великих предузећа;
  • Основе канцеларијског пословања (набавка и евиденција канцеларијског материјала, слање брзе поште, организација службених путовања…);
  • Пословна коресподенција (усмена и писмена);
  • Основе HR-а (уговори о раду и решења о престанку радног односа, пријава/одјава радника, одмори и боловања…);
  • Практично тумачење, попуњавање и састављање пословне документације;
  • Контрола и архивирање пословне документације;
  • Основни књиговодствено-благајнички послови;
  • Остваривање контакта са интерним и екстерним службама (банке, државне институције), праћење и поштовање процедура;
  • Правилно организовање радног времена;
  • Организација састанака;
  • Употреба рачунара и интернета за конкретне позиције (MS OFFICE ПАКЕТ);
  • Напредне комуникационе вештине;
  • Управљање временом и стресом;
  • Вођење пословне документације (пословна документација, састављање пословних понуда, припрема тендерских документација);
  • Рачуноводство и банкарске услуге у складу са важећим прописима и законима;
  • Електронска управа (e-administration);
  • Израда и издавање разних врста потврда, пуномоћја, изјава и других исправа;
  • Вештина брзог куцања;
  • Интернет маркетинг, оглашавање, пословне мреже;
  • Организација састанака и вођење записника, припрема промоција и презентација;
  • Планирање и набавка (фактуре, комуникација са добављачима и превозницима);
  • Употреба интернета (прикупљање података и информација);
  • Excel у пословне сврхе;

Целокупан пројекат у потпуности је усклађен са Локалним акционим планом за младе и Националном стратегијом за младе Републике Србије.

Програм ће трајати 8 недеља и обухватиће 32 школска часа. Планирано је учешће 10 младих који ће бити изабрани путем јавног конкурса. Сви кандидати који успешно прођу обуку добиће сертификате.

Сви заинтересовани млади са Старог града могу се пријавити за програм позивом на телефонски број 785 2 999 општинског Контакт центра. Рок је 1. фебруар.