STAROGRADSKA FONDACIJA: POZIV DONATORIMA

Objavljuje se poziv svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima da izvrše uplatu donacija na račun Starogradske fondacije, radi pomoći u realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje uslova i kvaliteta života svih građana na teritoriji GO Stari grad.

Uplate se mogu izvršiti na žiro račun: 160-478476-54.