JAVNI KONKURS ,,STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

 

U oviru programa ,,Stari grad misli na zgrade“, Gradska opština Stari grad raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade.

Javnim konkursom je predviđeno da pojedinačne stambene zajednice mogu konkurisati za sredstva u iznosu od maksimalnih 300.000,00 dinara sa PDV-om, a sredstva koja obezbeđuje Gradska opština Stari grad mogu iznositi najviše 90% predračuna potrebnih finansijskih sredstava. Pravo na učešće imaju sve registrovane stambene zajednice na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade podrazumevaju popravku krova, zamenu oluka, ulaznih vrata, interfona, podnih obloga, poštanskih sandučića, rasvete, molersko-farbarske radove, nabavku protivpožarnih aparata, uvođenje video nadzora i druge radove u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, kao i radi poboljšanja uslova stanovanja na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Svi zaintresovani učesnici javnog konkursa mogu preuzeti prijavni formular i prateću dokumentaciju na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine Stari grad, na sledećem linku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine www.starigrad.org.rs, putem elektronske pošte stambenazajednica@starigrad.org.rs ili usluznicentar@starigrad.org.rs, kao i putem Uslužnog centra, pozivom na broj telefona 011/785-2-999, svakog radnog dana od 08:00 do 15:30 časova.