ЈАВНИ КОНКУРС ,,СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

 

У овиру програма ,,Стари град мисли на зграде“, Градска општина Стари град расписује Јавни конкурс за доделу средства за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстaвa зграде.

Јавним конкурсом је предвиђено да појединачне стамбене заједнице могу конкурисати за средства у износу од максималних 300.000,00 динара са ПДВ-ом, а средства која обезбеђује Градска општина Стари град могу износити највише 90% предрачуна потребних финансијских средстава. Право на учешће имају све регистроване стамбене заједнице на територији Градске општине Стари град.

Aктивности на унапређењу својстава зграде подразумевају поправку крова, замену олука, улазних врата, интерфона, подних облога, поштанских сандучића, расвете, молерско-фарбарске радове, набавку противпожарних апарата, увођење видео надзора и друге радове у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, као и ради побољшања услова становања на територији Градске општине Стари град.

Сви заинтресовани учесници јавног конкурса могу преузети пријавни формулар и пратећу документацију на званичној интернет презентацији градске општине Стари град, на следећем линку.

Све додатне информације могу се добити на званичној интернет презентацији општине www.starigrad.org.rs, путем електронске поште stambenazajednica@starigrad.org.rs или usluznicentar@starigrad.org.rs, као и путем Услужног центра, позивом на број телефона 011/785-2-999, сваког радног дана од 08:00 до 15:30 часова.