Javna nabavka usluga-Paket usluga za operativno upravljanje, razvoj programa i promociju Inovacione Laboratorije Eureka „NewGenerationSkills“

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru