OTVOREN OMLADINSKI EDUKATIVNI CENTAR “PREOKRET”

U centru za omladinu Gradske opštine Stari grad, u Maršala Birjuzova 58, danas je počeo sa radom Omladinski edukativni centar “Preokret”, koji je pokrenula opština Stari grad u saradnji sa Evropskom organizacijom mladih i Fakultetom za menadžment kao stručnim partnerom. Program je deo globalnog projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, finansiran je od strane Evropske unije, uz partnersku podršku Vlade Republike Srbije, a usmeren je prema podršci i inkluziji mladih kroz promociju deficitarnih zanimanja.

“Projekat je fokusiran na ciljnu grupu mladih između 15 i 30 godina, koji su izašli iz sistema formalnog obrazovanja. To se odnosi na sve koji su završili školu, a nisu zaposleni i nisu prošli ni jedan vid edukacije ni dodatnog usavršavanja, i koji su u tom stanju duže od šest meseci. Oni sve više postaju nevidljivi sistemu i rizikuju da ostanu trajno neaktivni. Svi oni mogu se prijaviti za programe Omladinskog edukativnog centra i informisati se koja bi im oblast sa tržišta rada odgovarala”, kaže Pavle Varsaković, diplomirani ekonomista i član projektnog tima.

Kako je najavljeno, od prijave do pronalaženja posla, svi korisnici ovog programa proći će kroz “soft skills” predavanja na kojima će moći da nauče kako se razgovara sa poslodavcem, kako se rešavaju konflikti, pišu biografije i motivaciona pisma, koja će im u trenutku pronalaženja posla biti od koristi. Radionice su savetodavnog tipa, dok će tim okupljen oko centra “Preokret” povezivati mlade nezaposlene sa budućim poslodavcima koji su spremni da im organizuju praksu.

“U evropskim zemljama već postoji sličan program “One stop shop”, centar za sve usluge na jednom mestu, i to je nešto što mi hoćemo ovde da sprovedemo. Iskustva nam govore da su svi slični evropski projekti pionirski kada je reč o rešavanju ovako ozbiljnog problema kao što je nezaposlenost. Sada imamo institucionalnu podršku i po prvi put u Srbiji pokušaćemo da usmerimo sve zainteresovane mlade ljude, koji su duže od šest meseci bez posla, prema onim zanimanjima koja se trenutno traže, od magacionerskih i poslova komercijaliste, preko softverskog inženjeringa i programiranja, pa do rukovanja najmodernijim proizvodnim mašinama”, zaključuje Pavle Varsaković.

Omladinski edukativni centar “Preokret” za sada je vidljiv na društvenim mrežama, ali i pored on-lajn alata za promociju, program podrške aktivnom uključivanju mladih na tržištu rada biće istaknut i na tradicionalnim mestima za oglašavanje, poput oglasa i banera na mestima gde se mladi najviše kreću.