Јавна набавка услуга-Пакет услуга за оперативно управљање, развој програма и промоцију Иновационе Лабoраторије Еурека „NewGenerationSkills“

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору