IZVOĐENJE RADOVA U OBJEKTIMA PU “DEČJI DANI”

10.03 poziv za podnošenje ponuda

10.03. konkursna dokumentacija

16.03. odgovor na postavljena pitanja

20.03 odgovor na postavljeno pitanje

27.03 izmena konkursne dokumentacije

01.04. odgovori na postavljena pitanja

03.04. odgovori na pitanja ponuđača

07.04 pojašnjenje izmena dokumentacije

07.04. izmena obrasca strukture cene

08.04 odgovor na postavljena pitanja

08.04. produžetak roka za dostavu ponuda

09.04. odgovori na pitanja ponuđača

17.04. odgovori na pitanja ponuđača

21.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru – 1 partija

21.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru – 2 partija

22.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru – 3 partija