ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА ПУ “ДЕЧЈИ ДАНИ”

10.03 позив за подношење понуда

10.03. конкурсна документација

16.03. одговор на постављена питања

20.03 одговор на постављено питање

27.03 измена конкурсне документације

01.04. одговори на постављена питања

03.04. одговори на питања понуђача

07.04 појашњење измена документације

07.04. измена обрасца структуре цене

08.04 одговор на постављена питања

08.04. продужетак рока за доставу понуда

09.04. одговори на питања понуђача

17.04. одговори на питања понуђача

21.05. обавештење о закљученом уговору – 1 партија

21.05. обавештење о закљученом уговору – 2 партија

22.05. обавештење о закљученом уговору – 3 партија