IMENOVANI NADZORNI ODBORI JP „POSLOVNI PROSTOR STARI GRAD“ I SRPC „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“

Na 11. sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad, koja je održana danas, 4. jula, odbornici su razmatrali dve tačke dnevnog reda. Skupština je većinom glasova prisutnih odbornika usvojila predloge rešenja o imenovanju Nadzornih odbora u javnim preduzećima, čiji je osnivač opština Stari grad – JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“ i „ Poslovni prostor opštine Stari grad“.

Za predsednika Nadzornog odbora JP SRPC „ Milan Gale Muškatirović“ imenovana je Aleksandra Dimitrijević, a za članove dr Ana Danilović, i Natalija Mitić iz reda zaposlenih. U JP „ Poslovni prostor Stari grad“ za predsednika Nadzornog odbora imenovan je Đorđe Krivokapić, a za članove Jelena Vračar – Raković, ispred osnivača javnog preduzeća i Bojan Kalaba, iz reda zaposlenih.

Takođe, Skupština je većinom glasova usvojila predlog rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Stari grad.

U stalni sastav Komisije, na predlog osnivača, imenovani su Dragan Lazović, za predsednika, Dejan Stojanović i Milan Cerovac, za članove, dok je na predlog Stalne konferencije gradova i opština za člana komisije imenovan Zdravko Vojnović.

U promenljivom sastavu Komisije za izbor direktora javnih preduzeća članovi se imenuju iz nadzornih odbora. Tako je Natalija Marić imenovana za predstavnika JP SRPC „ Milan Gale Muškatirović“, a Bojan Kalaba za JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“.

Predsednik Skupštine Dragan Vidanović obavestio je Skupštinu da je došlo do promene u sastavu Administrativne komisije, i da se umesto dosadašnjeg člana Bojana Kalabe, u nju iz reda građana, imenuje Mirjana Pavlović.

Današnjoj sednici prisustvovalo je 49 odbornika lokalnog parlamenta, od ukupno 56 koliko broji pun saziv Skupštine Gradske opštine Stari grad.