ИМЕНОВАНИ НАДЗОРНИ ОДБОРИ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СТАРИ ГРАД“ И СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“

На 11. седници Скупштине Градске општине Стари град, која је одржана данас, 4. јула, одборници су разматрали две тачке дневног реда. Скупштина је већином гласова присутних одборника усвојила предлоге решења о именовању Надзорних одбора у јавним предузећима, чији је оснивач општина Стари град – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ и „ Пословни простор општине Стари град“.

За председника Надзорног одбора ЈП СРПЦ „ Милан Гале Мушкатировић“ именована је Александра Димитријевић, а за чланове др Ана Даниловић, и Наталија Митић из реда запослених. У ЈП „ Пословни простор Стари град“ за председника Надзорног одбора именован је Ђорђе Кривокапић, а за чланове Јелена Врачар – Раковић, испред оснивача јавног предузећа и Бојан Калаба, из реда запослених.

Такође, Скупштина је већином гласова усвојила предлог решења о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Стари град.

У стални састав Комисије, на предлог оснивача, именовани су Драган Лазовић, за председника, Дејан Стојановић и Милан Церовац, за чланове, док је на предлог Сталне конференције градова и општина за члана комисије именован Здравко Војновић.

У променљивом саставу Комисије за избор директора јавних предузећа чланови се именују из надзорних одбора. Тако је Наталија Марић именована за представника ЈП СРПЦ „ Милан Гале Мушкатировић“, а Бојан Калаба за ЈП „Пословни простор општине Стари град“.

Председник Скупштине Драган Видановић обавестио је Скупштину да је дошло до промене у саставу Административне комисије, и да се уместо досадашњег члана Бојана Калабе, у њу из реда грађана, именује Мирјана Павловић.

Данашњој седници присуствовало је 49 одборника локалног парламента, од укупно 56 колико броји пун сазив Скупштине Градске општине Стари град.