POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenja radova na obnovi ulične fasade stambenog objekta u ulici Čubrina broj 5 u Beogradu, redni broj javne nabavke II,404-1-R-5/13