DONACIJE MEDICINSKOM FAKULTETU I INSTITUTU ZA ENDOKRINOLOGIJU

Opština Stari grad uputila je donaciju Medicinskom fakultetu u iznosu od 1.042.990,20 dinara za nabavku sistema za monitoring i analizu motorne aktivnosti. Sistem koji odgovara potrebama laboratorije sastoji se iz opservacionog kaveza, sistema za video monitoring i sistema za registraciju motorne aktivnosti u tri ravni. Takođe, Institutu za endokrinologiju opština je uputila donaciju vrednu 1.102.863,40 dinara za nabavku komore za rastvaranje citostatika.

Laboratorija za neurofiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu bavi se realizacijom naučno – istraživačkih projekata i zaštitom životne sredine. Cilj ispitivanja je praćenje reakcija neuro-eksicatatornih i neuro- inhibitornih efekata na životinjskim modelima, tj. pacovima. Da bi se ogledi sprovodili na što kvalitetniji način neophodno je da laboratorija bude opremljena savremenim sistemom za opservaciju, registraciju i analizu kako bi se mogle pratiti motorne aktivnosti pacova. Rezultati ovakvih ispitivanja dali bi svoj doprinos u lečenju različitih kliničkih oboljenja koja za posledicu imaju hipereksetabilnost centralnog nervnog sistema.

Institut za endokrinologiju, dijabetes i poremećaj metabolizma je sastavni deo Kliničkog centra Srbije u okviru kojeg funkcioniše Jedinica za genetska ispitivanja Centra za endokrine tumore i koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i praćenjem bolesnika koji boluju od tumora žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Godišnje ovaj deo Instituta primi preko 500 različitih hemioterapija. Zbog otežanih uslova rastvaranja citostatika ali i stalnoj kontaminaciji kojim je izloženo medicinsko osoblje.