ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Na sednici Skupštine opštine Stari grad održanoj 2. decembra, odbornici su većinom glasova usvojili izmene i dopune odluke o budžetu za 2008. godinu. Prema rečima Bogice Petrovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, privredu, i društvene delatnosti, rebalans budžeta za tekuću godinu morao je doći na usvajanje odbornicima, obzirom da su tekući prihodi opštine u prethodnih deset meseci uvećani za 102 miliona dinara. Kao glavni razlog većeg priliva sredstava u opštinski budžet navode se prihodi od lokalnih komunalnih taksi i prihodi opštinskih organa uprave, ali i naplaćena potraživanja za prostor koji koriste Robne kuće „Beograd“.

Na osnovu većeg priliva novca u budžet opštine, povećani su rashodi i to za pomoć socijalno ugroženim građanima Starog grada i finansiranje programa i akcija udruženja građana, sportskih organizacija, verskih zajednica, nevladinih i drugih humanitarnih organizacija. Na predlog predsednice opštine Mirjane Božidarević, izvršena je i preraspodela sredstava budžeta sa onih pozicija za koje je procenjeno da se neće realizovati. Tako su, na primer, smanjena sredstva sa pozicija za sređivanje zgrade opštine, dok su uvećana za tekuće popravke i održavanja liftova u saradnji sa JP „Gradsko stambeno“, revitalizaciju fasada, uređenje zelenih površina, kao i za uklanjanje bespravno podignitih objekata i rušenje bespravne gradnje. Sredstva su uvećana i na poziciji budžeta koja se odnosi na kapitalne i tekuće rashode u JP SRPC «Milan Gale Muškatirović».

Potvrđivanje mandata novim odbornicima

Odbornici Skupštine opštine većinom glasova usvojili su i izveštaj Administrativne komisije o prestanku mandata odbornicima koji su u isto vreme i članovi Veća opštine, što je u skladu sa nedavno usvojenim Statutom opštine Stari grad. Odbornici u Skupštini opštine više neće biti Milan Majstorović, Risto Raco, Branka Aranđelović i Slavko Dimović, dok je ostavku na odborničko mesto podneo Milan Ljušić. Umesto njih u radu Skupštine učestvovaće novi odbornici liste «Stari grad za evropsku Srbiju – Boris Tadić»: Svetlana Krivokapić, Dejan Bošković, Boba Ilić, Dejan Stojanović i Svetlana Nikolić. Takođe, potvrđeni su mandati novim odbornicima Srpske radikalne stranke, Draganu Ćećezu, Nikoli Petroviću i Milošu Nastiću. Izmene su usvojene i kada je reč o članovima radnih tela Skupštine. Za nove članove Administrativne komisije su umesto Vladimira Dimitrijevića i Bogdana Mirjanića izabrani Ljubiša Kukolj i Svetlana Krivokapić. U Savetu za propise umesto Milana Ljušića i Koste Andrića biće Svetlana Nikolić i Zlatko Crnogorac. Savet za ekologiju je umesto Radmile Jovanović i Zorana Mlađenovića dobio nove članove – Mirjanu Jevremović i Dejana Boškovića, dok će Budimira Novakovića u Savetu za arhitekturu i urbanizam zameniti Radmila Jovanović.

Skupština sa novom predsednicom

Sednicama Skupštine opštine Stari grad u buduće će predsedavati nova predsednica! Naime, novi Statut opštine obavezuje da, umesto predsednika opštine, sednice opštinskog parlamenta vodi predsednik Skupštine, kojeg tajnim glasanjem bira većina od ukupnog broja odbornika. Na poslednjoj sednici za predsednicu Skupštine izabrana je dr Gordana Dragašević (DS). Za nju je glasalo 33 odbornika, dok je za njenog zamenika Kostu Andrića (LDP) glasalo 30 odbornika od ukupno 56. Administrativna komisija je nakon izbora nove predsednice Skupštine i njenog zamenika, predložila prestanak odborničkog mandata predsednice opštine Mirjane Božidarević i njene zamenice Ane Danilović, što su odbornici usvojili većinom glasova. Istovremeno je potvrđen mandat novim odbornicima – Gordani Vilotić (DS) i Oliveri Borisavljević (LDP).