ДОНАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ И ИНСТИТУТУ ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ

Oпштина Стари град упутила је донацију Медицинском факултету у износу од 1.042.990,20 динара за набавку система за мониторинг и анализу моторне активности. Систем који одговара потребама лабораторије састоји се из опсервационог кавеза, система за видео мониторинг и система за регистрацију моторне активности у три равни. Такође, Институту за ендокринологију општина је упутила донацију вредну 1.102.863,40 динара за набавку коморе за растварање цитостатика.

Лабораторија за неурофизиологију Медицинског факултета у Београду бави се реализацијом научно – истраживачких пројеката и заштитом животне средине. Циљ испитивања је праћење реакција неуро-ексицататорних и неуро- инхибиторних ефеката на животињским моделима, тј. пацовима. Да би се огледи спроводили на што квалитетнији начин неопходно је да лабораторија буде опремљена савременим системом за опсервацију, регистрацију и анализу како би се могле пратити моторне активности пацова. Резултати оваквих испитивања дали би свој допринос у лечењу различитих клиничких обољења која за последицу имају хиперексетабилност централног нервног система.

Институт за ендокринологију, дијабетес и поремећај метаболизма је саставни део Клиничког центра Србије у оквиру којег функционише Јединица за генетска испитивања Центра за ендокрине туморе и која се бави дијагностиковањем, лечењем и праћењем болесника који болују од тумора жлезда са унутрашњим лучењем. Годишње овај део Института прими преко 500 различитих хемиотерапија. Због отежаних услова растварања цитостатика али и сталној контаминацији којим је изложено медицинско особље.