JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO 

Kraljice Marije 1
raspisuje
 JAVNI KONKURS ZA  FINANSIRANJE  PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Na osnovu odredbe člana 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/2019), Odluke o finansiranju programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva („Službeni list grada Beograda, broj 17/2020), a u vezi sa Godišnjim programom društvene brige za zdravlje stanovništva za 2021. godinu, broj: 5–715/21-G od 4. februara 2021. godine, Sekretarijat za zdravstvo, u cilju sprovođenja programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva na teritoriji grada Beograda, dodeljuje sredstva za finansiranje programa koji odgovaraju prioritetnim tematskim oblastima u Beogradu u 2021. godini, i to:
1.    „Podrška posebno osetljivim grupacijama stanovništva, pishosocijalna i medicinska podrška osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama“, koji za cilj ima osnaživanje osoba sa invaliditetom u svakodnevnom funkcionisanju, osnaživanje porodice za prevazilaženje aktuelnih izazova i bolju integrisanost u lokalnu zajednicu, jačanje samopouzdanja korisnika, razvoj socijalnih veština i razvoj njihovih preostalih kapaciteta korisnika potrebnih za bolje svakodnevno funkcionisanje i kvalitetniji život. Sredstva namenjena za realizaciju Konkursa planirana su Budžetom grada Beograda u iznosu od 4.000.000 dinara. Planirani period realizacije programa je počev od marta 2021. godine do novembra 2021. godine.
2.    „Preventivno-korektivni rad za osobe sa invaliditetom“  koji ima za cilj preventivni i pozitivni uticaj na kasnije ishode i prognoze u zdravstveno socijalnom statusu korisnika i korekciju rano uočljivih i konstatovanih tendencija od strane stručnjaka. Sredstva namenjena za realizaciju Konkursa planirana su Budžetom grada Beograda u iznosu od 7.900.000 dinara. Planirani period realizacije programa je počev od marta 2021. godine do novembra 2021. godine.
3.    „Multidisciplinarni pristup u kontroli autizma“ koji ima za cilj pravovremeno otkrivanje, intervencija i multidisciplinarni pristup autizmu, a koji vode ka boljem funkcionisanju i unapređenju društvene interakcije čime se značajno unapređuje kvalitet života osoba sa autizmom i njihovih porodica. Sredstva namenjena za realizaciju Konkursa planirana su Budžetom grada Beograda u iznosu od 4.000.000 dinara. Planirani period realizacije programa je počev od marta 2021. godine do novembra 2021. godine.

Više informacija o konkursu i načinu prijave možete pronaći na sledećem linku.