ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 

Краљице Марије 1
расписује
 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу одредбе члана 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019), Одлукe о финансирању програма од јавног интереса у области друштвене бриге за здравље становништва („Службени лист града Београда, број 17/2020), а у вези са Годишњим програмом друштвене бриге за здравље становништва за 2021. годину, број: 5–715/21-Г од 4. фебруара 2021. године, Секретаријат за здравство, у циљу спровођења програма од јавног интереса у области друштвене бриге за здравље становништва на територији града Београда, додељује средства за финансирање програма који одговарају приоритетним тематским областима у Београду у 2021. години, и то:
1.    „Подршка посебно осетљивим групацијама становништва, писхосоцијална и медицинска подршка особама са инвалидитетом и њиховим породицама“, који за циљ има оснаживање особа са инвалидитетом у свакодневном функционисању, оснаживање породице за превазилажење актуелних изазова и бољу интегрисаност у локалну заједницу, јачање самопоуздања корисника, развој социјалних вештина и развој њихових преосталих капацитета корисника потребних за боље свакодневно функционисање и квалитетнији живот. Средства намењена за реализацију Конкурса планирана су Буџетом града Београда у износу од 4.000.000 динара. Планирани период реализације програма је почев од марта 2021. године до новембра 2021. године.
2.    „Превентивно-корективни рад за особе са инвалидитетом“  који има за циљ превентивни и позитивни утицај на касније исходе и прогнозе у здравствено социјалном статусу корисника и корекцију рано уочљивих и констатованих тенденција од стране стручњака. Средства намењена за реализацију Конкурса планирана су Буџетом града Београда у износу од 7.900.000 динара. Планирани период реализације програма је почев од марта 2021. године до новембра 2021. године.
3.    „Мултидисциплинарни приступ у контроли аутизма“ који има за циљ правовремено откривање, интервенција и мултидисциплинарни приступ аутизму, а који воде ка бољем функционисању и унапређењу друштвене интеракције чиме се значајно унапређује квалитет живота особа са аутизмом и њихових породица. Средства намењена за реализацију Конкурса планирана су Буџетом града Београда у износу од 4.000.000 динара. Планирани период реализације програма је почев од марта 2021. године до новембра 2021. године.

Више информација о конкурсу и начину пријаве можете пронаћи на следећем линку.