PROGRAM STRUČNE PRAKSE U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD

Gradska opština Stari grad raspisuje javni poziv za program stručne prakse u Upravi Gradske opštine Stari grad. Program je namenjen studentima visokoškolskih ustanova i diplomcima sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Beograda. Prvi ciklus programa stručne prakse odvijaće se u periodu od 5. aprila do 5. jula 2021. godine u prostorijama Gradske opštine Stari grad (Makedonska 42).

Stručna praksa odvijaće se u sledećim odeljenjima i službama opštinske Uprave:

  • ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE VEĆA I PREDSEDNIKA
  • ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
  • ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE RAZVOJA
  • ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE
  • ODELJENJE ZA ZA BUDŽET I FINANSIJE
  • ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
  • ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU
  • SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I USLUŽNI CENTAR

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 25. marta 2021. godine u 22 časa, slanjem svoje radne biografije i sledećeg formulara (link za preuzimanje) na mejl adresu: strucnapraksa@starigrad.org.rs, sa naslovom PRIJAVA ZA STRUČNU PRAKSU.

O daljim koracima i procesu selekcije, prijavljeni kandidati biće obavešteni putem kontakt podataka dostavljenih u prijavi.

Po završetku tromesečnog perioda, učesnicima će biti dodeljene potvrde o uspešno završenom programu stručne prakse u Gradskoj opštini Stari grad.

Za sve dodatne infomracije o programu, kandidati se mogu obratiti Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad putem broja telefona 011 785 2 999.