VOLONTERSKI SERVIS GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD POČINJE SA RADOM OD 1. NOVEMBRA

Obaveštavamo građane da je otvoren „Volonterski servis“ Gradske opštine Stari grad. Servis je osnovan sa ciljem da kroz angažovanje volontera koji su spremni i edukovani da svojim uslugama i organizovanjem različitih akcija, pomognu sugrađanima u obavljanju raznih aktivnosti koje nisu u stanju sami da obave, ili u sprovođenju aktivnosti koje sprovodi opština. Pri osnivanju Centra, imale su se u vidu potrebe starijih stanovnika Starog grada, sprečavanje njihove dalje socijalne izolacije i marginalizacije, kao i razvijanje međugeneracijske saradnje.

Pozivano sve zainteresovane građane za usluge sevisa kao i zainteresovane za volonterski rad da se jave na telefon Volonterskog servisa : 011/ 3300 – 509, ili putem elektponske pošte volonterskiservis@starigrad.org.rs