USVOJEN BUDŽET GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2013. GODINU

Na šestoj sednici Skupštine, održanoj 27. decembra 2012. godine, odbornici su razmatrali dve tačke dnevnog reda.

U okviru prve tačke prihvatili su ostavku odbornika Vladimira Radovića sa izborne liste „Dragan Đilas za bolji Stari grad“ i potvrdili mandat odborniku Aleksandru Zoriću, sa izborne liste „Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica“.

Svakako da je usvajanje druge tačke bila najvažnija odluka šeste sednice Skupštine. Prisutnim odbornicima obratio se kao izvestilac Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti, koji je obrazložio predlog odluke.

– Ukupni prihodi i primanja budžeta u 2013. godini utvrđuju se u iznosu od 1.191.460.000 dinara. Čine ih prihodi iz budžeta u iznosu od 1.165.530.000 dinara utvrđenih gradskom Odlukom o obimu sredstava za 2013. godini, prihodi od memorandumskih stavki za refundaciju rashoda u iznosu od 2.400.000 dinara, prihodi od transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.150.000 dinara, primanja od otplate datih kredita u iznosu od 16.880.000 dinara i 5.500.000 prenetih sredstava- rekao je Bogica Petrović.

Na iznete primedbe od strane odbornika Srpske napredne stranke (SNS) koje su se odnosile na pojedine ekonomske klasifikacije planirane u budžetu za 2013. godinu, predsednik opštine Dejan Kovačević je zamolio odbornike SNS da na vreme podnose amadmane nadležnim službama, posebno kada je reč o odlučivanju o budžetu, kako bi rad Skupštine bio konstruktivniji i u korist građana Starog grada.

Nakon diskusije, većinom glasova prisutnih odbornika, sa 44 glasa za, usvojen je budžet Gradske opštine Stari grad za 2013. godinu.

Odbornici su takođe umesto Vladimira Radovića, kome je zbog prestanka odborničkog mandata istovremeno prestala i dužnost predsednika Saveta za građevinsko – komunalne poslove, na tu dužnost imenovali Vladimira Kuzmanovića, sa izborne liste „Dragan Đilas za bolji Stari grad“.