УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ

На шестој седници Скупштине, одржаној 27. децембра 2012. године, одборници су разматрали две тачке дневног реда.

У оквиру прве тачке прихватили су оставку одборника Владимира Радовића са изборне листе „Драган Ђилас за бољи Стари град“ и потврдили мандат одборнику Александру Зорићу, са изборне листе „Демократска странка Србије – Војислав Коштуница“.

Свакако да је усвајање друге тачке била најважнија одлука шесте седнице Скупштине. Присутним одборницима обратио се као известилац Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности, који је образложио предлог одлуке.

– Укупни приходи и примања буџета у 2013. години утврђују се у износу од 1.191.460.000 динара. Чине их приходи из буџета у износу од 1.165.530.000 динара утврђених градском Одлуком о обиму средстава за 2013. години, приходи од меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 2.400.000 динара, приходи од трансфера од других нивоа власти у износу од 1.150.000 динара, примања од отплате датих кредита у износу од 16.880.000 динара и 5.500.000 пренетих средстава- рекао је Богица Петровић.

На изнете примедбе од стране одборника Српске напредне странке (СНС) које су се односиле на поједине економске класификације планиране у буџету за 2013. годину, председник општине Дејан Ковачевић је замолио одборнике СНС да на време подносе амадмане надлежним службама, посебно када је реч о одлучивању о буџету, како би рад Скупштине био конструктивнији и у корист грађана Старог града.

Након дискусије, већином гласова присутних одборника, са 44 гласа за, усвојен је буџет Градске општине Стари град за 2013. годину.

Одборници су такође уместо Владимира Радовића, коме је због престанка одборничког мандата истовремено престала и дужност председника Савета за грађевинско – комуналне послове, на ту дужност именовали Владимира Кузмановића, са изборне листе „Драган Ђилас за бољи Стари град“.