U UK „PAROBROD” OKRUGLI STO O PRAVU NA SLOBODAN IZBOR

U Ustanovi kulture GO Stari grad „Parobrod”, Kapetan Mišina 6a, u četvrtak, 21. decembra, tačno u podne, održaće se okrugli sto na temu izbornih i medijskih uslova uoči predstojećih izbora za Skupštinu grada Beograda.

Svoje učešće su najavili predstavnici političkih partija i pokreta, udruženja građana, nevladninog sektora i novinari pisanih i elektronskih medija.

Osnovno demokratsko pravo građana je da budu birani ili da im se omogući da slobodno biraju svoje predstavnike na izborima. Da bi to učinili potrebno je da svi učesnici na predstojećim izborima za Skupštinu grada Beograda, od političkih stranaka i pokreta do pojedinaca, mogu ravnopravno da predstave svoje programe i ideje u pisanim i elektronskim medijima, posebno na javnom servisu RTS-a.

Iz UK „Parobrod” pozivaju sve političke subjekte, bez obzira na ideološke, političke i programske razlike, na razgovor u okviru kojeg treba da se definiše jasan set zahteva za koje će se tražiti podrška od građana, jer je to osnovni uslov za demokratske, fer i poštene izbore.