STOP RAKU DOJKE

Fondacija B92 je u saradnji sa Institutom za onkologiju, Ministarstvom zdravlja i Republičkim zavodom za zdravstvenu zaštitu pokrenuo akciju kupovine prvog pokretnog digitalnog mamografa u Srbiji.

Naime, u proteklih 10 dana, prikupljeno je ukupno 17.889.034,22 dinara, a akciju je pored mnogih banka, privatnih preduzeća i medijskih kuća podržala i opština Stari grad. Donacijom u vrednosti od milion dinara pridružila se akciji za nabavku prvog pokretnog digitalnog mamografa u Srbiji. Osim naše opštine, akciju su podržale i Zvezdara, Novi Beograd, AVON, Telenor, Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, Pošta Srbije, Studio Moderna, Beogradska poslovna škola, Eurosalon, Direkcija za građevinsko zemljišta i izgradnju Beograda, Državna lutrija Srbije i mnogi drugi.

Digitalna mamografija omogućava stvaranje precizne slike ženskog tela pomoću samo jedne ekspozicije ili pregleda. Uvećani detektor lako se prilagođava velikim slikama dojke, bez degradacije malih slika. Digitalna tehnologija dozvoljava optimizaciju radnog toka i umrežavanja, istovremeno omogućavajući formiranje 3D slika i vršenje intervencijskih mamografskih zahvata.

Sudeći po rezultatima ovog istraživanja, digitalna mamografija donosi prednosti:

-ženama koje su mlađe od 50 godina

-ženama koje imaju gusto tkivo dojke

– ženama koje ulaze u menopauzu.

Mamogram omogućava stvaranje slike tkiva dojke uz čiju pomoć se određuje da li je tkivo normalno ili je potrebno izvršiti dodatne testove ili intervencije. Postoje dva razloga za pravljenje mamograma:

– test mamogram otkriva nagoveštaje bilo kakvih nenormalnih pojava

– dijagnostički mamogram usmeren je ka specifičnim oblastima koje zahtevaju veću pažnju.