STARI GRAD PRIMER ZA SRBIJU

Druga nadzorna provera funkcionisanja rada Uprave po standardu serije SRPS ISO 9001:2008, nakon prve sertifikacije Sistema menadžmenta kvalitetom (SMK), izvršena je 23. aprila 2012. godine u Upravi GO Stari grad.

Ocenjivači iz Društva za sertifikaciju i nadzor sistema menadžmenta kvalitetom YUQS, na završnom sastanku kome su prisustvovali predsednica opštine Mirjana Božidarević, načelnik Uprave Dejan Kovačević, članovi opštinskog Tima za kvalitet, rukovodioci odeljenja i službe i šefovi odseka ocenili su rad Uprave, kao kvalitetan efikasan i usaglašen sa standardom.

– Stari grad je primer dobre prakse kako treba da funkcioniše Uprava jedne opštine u Srbiji. Primer je koji treba afirmisati jer je u radu administracije klijent, građanin – korisnik usluge na prvom mestu – rekao je Zoran Rakić, vodeći ocenjivač i vođa tima ocenjivača iz Društva za sertifikaciju i nadzor sistema menadžmenta kvalitetom YUQS.

Podsećamo da je Stari grad je prva gradska opština koja je u Beogradu dobila nacionalni sertifikat ISO 9001:2008. koji izdaje YUQS, a nosilac je i međunarodnog sertifikata IQnet, koji izdaje Međunarodna mreža sertifikacionih tela. Za organizaciju administracije i uvođenje Sistema menadžmenta kvalitetom, Stari grad je decembra 2008. godine nagrađena i priznanjem „Opština budućnosti“ i zlatnom plaketom Privredne komore, Svake godine podleže nadzoru, a svake treće reocenjivanju i obnavljanju sertifikata. Ocenjivači , članovi tima koji su obavili nadzor iz Društva za sertifikaciju i nadzor sistema menadžmenta kvalitetom YUQS, bili su gospoda Zoran Rakić i Aleksandar Petrović.