NEW GENERATION SKILLS – REGIONALNI PROJEKAT PODRŠKE OMLADINSKOM PREDUZETNIŠTVU

Opština Stari grad učestvuje u regionalnom projektu razvoja i podrške omladinskom preduzetništvu Dunavskog transnacionalnog programa, pod nazivom „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation skills“, koji traje od 1. novembra 2017. do 30. juna 2019. godine.

Projekat se realizuje u saradnji sa partnerima iz sedam evropskih država – Mađarske, Češke, Bugarske, Rumunije, Srbije, Austrije i Slovenije, a vodeći partner je budimpeštanska lokalna samouprava – opština Ujbuda.

New Generation Skills naglašava važnost lokalne sredine u stvaranju povoljnog okvira za razvoj znanja i veština mladih, kao i za pretvaranje njihovih ideja u uspešne poslovne poduhvate, sa izraženom društveno- korisnom komponentom.

U tom cilju opština Stari grad će, u partnerstvu sa ključnim interesnim grupama, osnovati inovacionu laboratoriju, koja će postati deo transnacionalne mreže ovih labarotorija svih zemalja učesnica u projektu.

Podrška omladinskom preduzetništvu usmerena je ka mladima (15-29 godina starosti), u „tranziciji” od obrazovnih institutcija ka tržištu rada, koji se suočavaju sa važnim životnim odlukama po pitanju njihove poslovne budućnosti i karijere.

Očekuje se da projekat doprinese prevazilaženju jaza između formalnog obrazovanja i neformalne edukacije mlade generacije, u poslovnom svetu koji se neprekidno menja.

Jedan od važnih ciljeva je da se mladi i kreativni ljudi, razvijajući svoja znanja i inovativno preduzetništvo u ekonomski orijentisanom lokalnom okruženju, zadrže u Srbiji.

Više informacija može se naći na internet stranici projekta www.interreg-danube.eu/newgenerationskills