SRPSKO-FRANCUSKA SARADNJA

GO Stari grad je pokrovitenj projekta „Srbija o Francuzima, Francuzi o Srbima“ za koji je iz svog budžeta izdvojila 80 000 dinara. Projekat sprovodi Društvo za kulturnu saradnju Srbija – Francuska iz Beograda, a cilj projekta je jačanje veza prijateljstva, razumevanja i saradnje naroda Srbije i Francuske.

Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, koje je osnovano još 1904. godine, neprekidno radi na jačanju veza između naroda Srbije i Francuske kroz upoznavanje srpske javnosti sa francuskom civilizacijom, a francuske sa kulturnim, prirodnim i naučnim bogatstvima Srbije i njenim civilizacijskim tekovinama, organizujući susrete i skupove pripadnika ova dva naroda. Te veze su našoj zemlji i te kako potrebne, u vreme kada Srbija svesrdno radi na svome ulasku u Evropsku Uniju.

– Sada nameravamo da ostvarimo pomenutu saradnju kroz projekat koji predstavlja organizovanje međunarodnog naučno-popularnog skupa „Srbi o Francuzima, Francuzi o Srbima“ koji čini deo velikog projekta pod istim naslovom, a kojim bi se obuhvatili pojedini segmenti srpsko-francuskih odnosa tokom poslednja dva veka. On bi bio održan 10. i 11. decembra 2012, a posle toga bi bio štampan zbornik saopštenja. Učesnici: eminentni naučni i kulturni radnici iz zemlje i inostranstva, koji bi pokušali da osvetle tematiku srpsko-francuskih veza iz istorijske, kulturne, arhivističke, književne ili umetničke perspektive- istakla je predsednica udruženja dr Jelena Novaković.