ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

03.03. позив за подношење понуда 03.03. конкурсна документација 06.03. одговор на питање понуђача 12.03. одговор на питања понуђача 13.03. одговор …

НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

13.01.2015.Позив за набавку радова на текућем одржавању зграде ГО Стари град 13.01.2015.Конкурсна документација за јавну набавку извођења радова на текућем …

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАДУЖБИНЕ ИЛИЈЕ М.КОЛАРАЦА

10.12.2014.Позив за набавку радова на објекту Задужбине Илије М.Коларца 10.12.2014.Конкурсна документација за набавку радова на објекту Задужбине Илије М.Коларца 14.01.2015.Обавештење …

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СКАДАРЛИЈА”

04.12. позив за подношење понуда 04.12. конкурсна документација 09.12. појашњење измена документације 09.12. измењена страна 13 14.01. обавештење о закљученом …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ

04.12.2014.године Позив за набавку извођења радова на фасади зграде ОШ Вук Караџић 04.12.2014.Конкурсна документација за извођење радова на фасади зграде …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЗЕТСКА БРОЈ 3 У БЕОГРАДУ

Јавна набавка извођења радова на обнови фасаде стамбеног објекта у улици Зетска број 3 у Београду 09.09. Позив за подношење …