ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Обавештење о закљученом уговору за извођење радова у просторијама Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, у улици Кнеза Милоша број 4