РАДОВИ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ “МOКРАЊАЦ”

04.12. позив за подношење понуда

04.12. конкурсна документација

09.12. појашњење измена документације

09.12. измењена страна 13

12.12. одговори на питања понуђача

14.01. обавештење о закљученом уговору