ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

03.03. позив за подношење понуда

03.03. конкурсна документација

06.03. одговор на питање понуђача

12.03. одговор на питања понуђача

13.03. одговор на питања понуђача

19.03. oдговор на питања понуђача

20.03. одговори на питања понуђача

25.03. одговори на питања понуђача

26.03. одговори на питања понуђача

27.03. измена конкурсне документације

30.03. обавештење о издавању потврде

22.05. обавештење о закљученом уговору