ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЗЕТСКА БРОЈ 3 У БЕОГРАДУ

Јавна набавка извођења радова на обнови фасаде стамбеног објекта у улици Зетска број 3 у Београду

09.09. Позив за подношење понуда

09.09. Конкурсна документација

10.09. допуна конкурсне документације – предмера

10.09. допуњена страна 46 кд

10.09. допуњена страна 47 кд

24.09. појашњење конкурсне документације

03.11. обавештење о обустави поступка

11.12. oбавештење о закљученом уговору