РАДОВИ У ОБЈЕКТУ ОШ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ”

04.12. позив за подношење понуда

04.12. конкурсна документација

09.12. појашњење измена документације

09.12. измењена страна 13

11.12. одговор на питање понуђача

15.01. обавештење о закљученом уговору