НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

13.01.2015.Позив за набавку радова на текућем одржавању зграде ГО Стари град

13.01.2015.Конкурсна документација за јавну набавку извођења радова на текућем одржавању ГО Стари град

16.01.2015.одговори на питања понуђача

26.01.2015.Обавештење о закљученом уговору