РАДОВИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СТАРИ ГРАД”

04.12. позив за подношење понуда

04.12. конкурсна документација

09.12. појашњење измене документације

09.12. измењена страна 13

12.12. појашњење измена

12.12. измена прве стране

12.12. измена стране 15

12.12. продужење рока

14.01. обавештење о закљученом уговору