ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”

10.10. позив за подношење понуда

10.10. конкурсна документација

14.11.обавештење о закљученом уговору