ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СКАДАРЛИЈА”

04.12. позив за подношење понуда

04.12. конкурсна документација

09.12. појашњење измена документације

09.12. измењена страна 13

14.01. обавештење о закљученом уговору