SERVIS ZA AKTIVNU PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Poštovani sugrađani, obaveštavamo vas da u subotu, 15. juna, počinje počinje sa radom SERVIS ZA AKTIVNU PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM, NJIHOVIM PORODICAMA I PRUŽAOCIMA USLUGA na teritoriji grada Beograda.

Sve informacije o radu servisa za aktivnu podršku osobama sa invaliditetom možete dobiti svake subote na telefon 785 0 786, putem elektronske pošte: osi@novibeograd.rs, ili direktno u prostorijama opštine Novi Beograd (sala 3), u terminu od 10 – 14 časova.

Svrha projekta, koga su partnerski podržale gradske opštine Stari grad, Vračar i Novi Beograd, je da se kroz aktivnu podršku doprinese osamostaljivanju osoba sa invaliditetom, u cilju njihove što bolje i efikasnije integracije u društvenu zajednicu. Takođe, aktivna podrška ima svoj uticaj na poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kao i na stručnost i odgovornost pružaoca usluga.

Pozivamo sva zainteresovana udruženja, organizacije civilnog društva – pružaoce usluga osobama sa invaliditetom kao i korisnike da se aktivno uključe u rad servisa.