USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2013. GODINU

Na devetoj sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad, održanoj danas, prisustvovalo je 49 odbornika koji su razmatrali pet tačaka dnevnog reda.

Većinom glasova usvojeni su završni račun budžeta GO Stari grad za 2012. godinu i rebalans budžeta za 2013. godinu.

– Uzimajući u obzir sva povećanja prihoda i primanja, ukupni prihodi i primanja budžeta u 2013. godini ovim rebalansom oni su utvrđeni u iznosu od 1.232.731.020 dinara ili za 41.271.020 dinara (3 odsto) više u odnosu na onaj koji je iskazan u Odluci o budžetu za 2013. godinu – rekao je izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti.

Skupština je većinom glasova prisutnih odbornika, usvojila i rešenja o davanju saglasnosti na statut Javnih preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad“ i SRPC„ Milan Gale Muškatirović“, kao i Odluku o cenovniku usluga ovog Sportsko rekreativno poslovnog centra. Na sednici je usvojen većinom glasova i izveštaj o poslovanju UK „ Parobrod“ za 2012. godinu, kao i rešenje o imenovanju Marine Rajković iz Demokratske stranke Srbije za člana Saveta za zaštitu životne sredine GO Stari grad umesto dosadašnjeg člana Milene Burzanović.