SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU GRADA BEOGRADA RASPISAO DVA KONKURSA

Sekretarijat za privredu Gradske uprave Grada Beograda raspisao je dva javna konkursa.

1. Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja međunarodnih i domaćih kongresa i manifestacija u Beogradu

2. Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja međunarodnih i domaćih kongresa i manifestacija u Beogradu

Pravo na dodelu sredstava imaju dobrovoljne i nevladine nedobitne organizacije sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Finansijska sredstva dodeljuju se učesnicima koji će realizovati svoj program u periodu od 01.01. do 20.10.2016. godine.

Maksimalni pojedinačni iznos finansijskih sredstava iznosi do 80% ukupnih troškova, a ne više od 700.000 (sedamstohiljada) dinara sa PDV-om.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone (+381 11) 715-7394, 715-7374, 715-7381, 715-7384 ili putem mejla: privreda@beograd.gov.rs.

Raspis javnog poziva, potrebna konkursna dokumentacija sa rokovima za prijavu mogu se preuzeti na sajtu Grada Beograda www.beograd.gov.rs i ovde:

1. Javni poziv za sufinansiranje organizovanja međunarodnih i domaćih kongresa i manifestacija na teritoriji grada Beograda u 2016. (link)

2. Javni konkurs za dostavljanje prijava za dodelu sredstava za sufinansiranje novog turističkog proizvoda na teritoriji Grada Beograda u 2016. (link)