JAVNA NABAVKA DOBARA ZA NAGRAĐIVANJE ĐAKA GENERACIJE I VUKOVACA

24.06. poziv za podnošenje ponuda

24.06. konkursna dokumentacija

01.07. pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.07. izmena konkursne dokumentacije

01.07. obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

15.07. odluka o dodeli ugovora

27.07.2016.Obaveštenje o zaključenom ugovoru