SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STARI GRAD

Sednica Skupštine opštine Stari grad održaće se 22. septembra sa početkom u 15 sati u velikoj Sali opštine. Na dnevnom redu sednice naći će se Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu, Predlog etičkog kodeksa ponašanja funkcionera i predlog Odluke o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcionog plana.