SAVET ZA EKOLOGIJU SO STARI GRAD

RECIKLAŽA BIOLOŠKOG OTPADA

Na današnjem sastanku Saveta za ekologiju SO Stari grad razmatran je predlog i način rada ekoloških radionica koje počinju sa radom u aprilu mesecu. U radu ekoloških radionicama učestvovaće deca predškolskog uzrasta , učenici drugog razreda osnovnih škola kao i đaci prvog razreda srednjih škola sa naše opštine.

Cilj rada ekoloških radionica jeste da se deca ali i odrasli upoznaju sa reciklažom biološkog otpada. «Osim planiranih predavanja , biće prikazivanje filmova na ovu temu a u zavisnosti od interesovanja planirali smo i praktični deo, odnosno učestvovanje na terenu. Inače, rad ekoloških radionica je interaktivnog karaktera», kaže Ljiljana Petrović, sekretar Saveta za ekologiju SO Stari grad.
Rad ekoloških radionica pokrenut je na predlog Saveta za ekologiju SO Stari grad dok je realizacija podržana od strane Beogradskog ekološkog centra.
« U cilju da animiramo najmlađe i da im približimo i objasnimo značaj reciklaže u toku trajanja rada ekološke radionice podelićemo im plakat kao naučno sredstvo», ističe Ljiljana Petrović.

ENGLESKA DONACIJA

Beogradski ekološki centar, Savet za ekologiju SO Stari grad i Društvo za pomoć osobama sa posebnim potrebama konkurisali su za donaciju u vezi sa realizacijom projekta «Recikliraj staro, ne kupuj novo!»
Edukacija deca u okviru ekološke radionice sa posebnim potrebama trajaće će od 27. do 29. marta dok je sedmog aprila planirano da rade na uređenju okoline, sađenju drveća, postavljanju klupa, kontejnera, kada se očekuje i dolazak trideset gostiju iz Londana i deset radnika engleske ambasade u Beogradu.