SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Opštinsko veće jednoglasno je prihvatilo da fondu “Dr Zoran Đinđić” odobri 300.000 dinara za redovnu delatnost u prvih šest meseci. Inače, fond “Dr Zoran Đinđić” osnovan je 2003. godine za unapređenje obrazovanja studenata i učenika iz različitih oblasti društvenih nauka.
Izdavačkoj kući “Košme”, opština je uputila donaciju za štampanje novog turističkog vodiča “Beogradska tvrađava na dlanu”, dok je izdavačkoj kući “Signature” takođe upućena novčana pomoć za štampanje knjige “Kod dva bela goluba”.
U sprovođenju komunalnog reda na starogradskim ulicama, komunalni inspektori su na licu mesta naplatili 19 mandatnih kazni dok su sudiji za prekršaje podneli 39 zahteva. Doneli su 27 rešenja i 18 zaključaka.
Od strane republičke tržišne inspekcije jednom licu oduzeta je roba.