SANACIJA AMAMA U DONJEM GRADU NA KALEMEGDANU

Na sednici Opštinskog veća održanoj 5. jula odlučeno je da se za kompletnu sanaciju Amama u Donjem gradu na Kalemegdanu opredeli 6.119.925 dinara. Projekat sanacije uradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Poslednja restauracija ovog objekta urađena je 1962. godine, a danas je u prostorijuma Amama Planetarijum, koji koristi Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.