JAVNI UVID NACRTA PLANA TRGA REPUBLIKE

U skladu sa inicijativom Glavnog gradskog arhitekte, nacrt plana detaljne regulacije za prostor Trga republike, opština Stari grad,sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog Plana, biće izložen na javni uvid u periodu od 25. 06.2007. godine u prostorijama Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića br. 6 i u prostorijama Skupštine opštine Stari grad, Makedonska broj 42. U dogovoru sa obrađivačem plana, JUP „Urbanističkim zavodom Beograda“ obezbeđeno je prisustvo odgovarajućeg urbaniste u prostorijama Skupštine grada Beograda utorkom i četvrtkom od 11 do 15 časova, a u prostorijama Skupštine opštine Stari grad ponedeljkom i sredom, takođe od 11 do 15 časova, u holu u prizemlju. Javni uvid traje mesec dana.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o Nacrtu plana detaljne regulacije za prostor Trga Republike, opština Stari grad sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog Plana biće održana 04 09.2007. godine u prostorijama Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića br.6.
Zainteresovana lica mogu da dostave svoje pisane primedbe na planirana rešenja i to najkasnije do kraja javnog uvida, tj. do 27. 07. 2007. godine, isključivo Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, 27. marta 43-45.