REZULTATI OPŠTINSKOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2015.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje projekata sportskih organizacija, a na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, donela je 14. maja 2015. godine Odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu koji će se finansirati iz budžeta Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu. Javni konkurs je raspisanom 30. aprila ove godine.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od tri dana od dana objavljivanja iste na sajtu Gradske opštine (14.maj 2015).

Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

RANG LISTA PRIJAVLJENIH SA ODOBRENIM SREDSTVIMA